Location in
Brest Region

Name on Russian: Жданки.

Name on Belorussian: Жданкі.

Name on Latin Belorussian: Ždanki.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite