Location in
Brest Region

Name on Russian: Язвинки.

Name on Belorussian: Язвінкі.

Name on Latin Belorussian: Jazvinki.

Other possible spellings: Iazvinki.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite