Location in
Brest Region

Name on Russian: Скоки.

Name on Belorussian: Скокі.

Name on Latin Belorussian: Skoki.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite