Location in
Brest Region

Name on Russian: Липники.

Name on Belorussian: Ліпнікі.

Name on Latin Belorussian: Lipniki.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite