1. To approve the submission of the Presidium of the Supreme Council of the Belarusian Soviet Socialist Republic on the abolition of the following regionss of the Belarusian SSR: Baranovichi, Bobruisk, Pinsk, Polesie and Polotsk.

2. Transfer rural areas and cities:

of Pinsk region - into the Brest region;

of Polesie region - into the Gomel region;

of Baranovichi region: Byten, Gorodishche, Lyakhovichi, Novaya Mysh districts and the city of Baranovichi - to the structure of the Brest region; Dyatlovo, Kozlovshchi, Korelichi, Lyubcha, Mir, Novogrudok and Slonim districts - are part of the Grodno region; Kletsk, Nesvizh and Stolbtsy districts are part of the Minsk region; Ivenets district - into the Molodechno region;

of Bobruisk region: Octyabr and Parich districts - as part of the Gomel region; Glussk, Gressk, Kopyl, Krasnaya Sloboda, Luban, Slutsk, Starobin, Starye Dorogi districts and the city of Slutsk are part of the Minsk region; Bobruisk, Kirov, Klichev, Osipovichi districts and the city of Bobruisk are part of the Mogilev region;

of Polotsk region: Vetrino, Drissa, Osveya, Polotsk, Rossony, Ushachi districts and the city of Polotsk - to the Vitebsk region; Braslav, Vidzy, Glubokoe, Disna, Dokshitsy, Dunilovichi, Miory, Plisa and Sharkovshchina districts are part of the Molodechno region.

Chairman of the Bureau
Supreme Council of the USSR
K. VOROSHILOV

Secretary of the Bureau
Supreme Council of the USSR
N. PEGOV

Moscow, Kremlin.

January 8, 1954

  • Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR / On the abolition of the Baranavichy, Bobruisk, Pinsk, Polesskaya and Polotsk regions of the BSSR. January 8, 1954. Page 1
    Page 1
  • Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR / On the abolition of the Baranavichy, Bobruisk, Pinsk, Polesskaya and Polotsk regions of the BSSR. January 8, 1954. Page 2
    Page 2


Previous document:
(Decree of the Presidium of the Supreme Council of the BSSR of January 15, 1940 On the formation of districts in the Baranovichi, Belostok, Brest, Vileyka and Pinsk regions of the Byelorussian SSR)
List of documents:
Next document
(Decree of the Presidium of the Supreme Council of the BSSR of January 29, 1968 “About inclusion of some settlements of the Brest region into the city of Brest”)