Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zheleznitsa, tansliteration from Belorussian: Zhaleznitsa.

Name on Russian: Железница.

Name on Belorussian: Жалезніца.

Name on Latin Belorussian: Žalieznica.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite