Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zelyonaya, tansliteration from Belorussian: Zyalyonaya.

Name on Russian: Зелёная.

Name on Belorussian: Зялёная.

Name on Latin Belorussian: Zialionaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite