Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zaozerie, tansliteration from Belorussian: Zaazerie.

Name on Russian: Заозерье.

Name on Belorussian: Заазер’е.

Name on Latin Belorussian: Zaazierje.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite