Location in
Brest Region

Lyshchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Yuzefiny, tansliteration from Belorussian: Yuzafiny.

Name on Russian: Юзефины.

Name on Belorussian: Юзафіны.

Name on Latin Belorussian: Juzafiny.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite