Location in
Brest Region

Khotynichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Yelovaya, tansliteration from Belorussian: Yalovaya.

Name on Russian: Еловая.

Name on Belorussian: Яловая.

Name on Latin Belorussian: Jalovaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite