Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Vyzorok, tansliteration from Belorussian: Vyzarak.

Name on Russian: Вызорок.

Name on Belorussian: Вызарак.

Name on Latin Belorussian: Vyzarak.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite