Location in
Brest Region

Beryozovichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Vyzhlovichi, tansliteration from Belorussian: Vyzhlavichy.

Name on Russian: Выжловичи.

Name on Belorussian: Выжлавічы.

Name on Latin Belorussian: Vyžlavičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite