Location in
Brest Region

Zherebkovichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Svoyatichi, tansliteration from Belorussian: Svayatychy.

Name on Russian: Своятичи.

Name on Belorussian: Сваятычы.

Name on Latin Belorussian: Svajatyčy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite