Location in
Brest Region

Voisky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Svishchyovo, tansliteration from Belorussian: Svishchova.

Name on Russian: Свищёво.

Name on Belorussian: Свішчова.

Name on Latin Belorussian: Sviščova.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite