Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Sushitsk, tansliteration from Belorussian: Sushytsk.

Name on Russian: Сушицк.

Name on Belorussian: Сушыцк.

Name on Latin Belorussian: Sušyck.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite