Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Sovetsky, tansliteration from Belorussian: Savetski.

Name on Russian: Советский.

Name on Belorussian: Савецкі.

Name on Latin Belorussian: Saviecki.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite