Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Sosnovaya, tansliteration from Belorussian: Sasnovaya.

Name on Russian: Сосновая.

Name on Belorussian: Сасновая.

Name on Latin Belorussian: Sasnovaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite