Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Sokolovichi, tansliteration from Belorussian: Sakalovichy.

Name on Russian: Соколовичи.

Name on Belorussian: Сакаловічы.

Name on Latin Belorussian: Sakalovičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite