Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Slobozhany, tansliteration from Belorussian: Slabazhany.

Name on Russian: Слобожаны.

Name on Belorussian: Слабажаны.

Name on Latin Belorussian: Slabažany.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite