Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Sevryuki, tansliteration from Belorussian: Sevruki.

Name on Russian: Севрюки.

Name on Belorussian: Сеўрукі.

Name on Latin Belorussian: Sieŭruki.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite