Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Rudashi, tansliteration from Belorussian: Rudashy.

Name on Russian: Рудаши.

Name on Belorussian: Рудашы.

Name on Latin Belorussian: Rudašy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite