Location in
Brest Region

Novomyshsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Priozyornaya, tansliteration from Belorussian: Pryazyornaya.

Name on Russian: Приозёрная.

Name on Belorussian: Прыазёрная.

Name on Latin Belorussian: Pryaziornaja.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite