Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Poruchin, tansliteration from Belorussian: Paruchyn.

Name on Russian: Поручин.

Name on Belorussian: Паручын.

Name on Latin Belorussian: Paručyn.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite