Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Perevoloka, tansliteration from Belorussian: Pyarevalaka.

Name on Russian: Переволока.

Name on Belorussian: Пярэвалака.

Name on Latin Belorussian: Piarevalaka.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite