Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Perenosiny, tansliteration from Belorussian: Peranosiny.

Name on Russian: Переносины.

Name on Belorussian: Пераносіны.

Name on Latin Belorussian: Pieranosiny.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite