Location in
Brest Region

Novosyolkovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Novosyolki, tansliteration from Belorussian: Navasyolki.

Name on Russian: Новосёлки.

Name on Belorussian: Навасёлкі.

Name on Latin Belorussian: Navasiolki.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite