Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Novinki, tansliteration from Belorussian: Navinki.

Name on Russian: Новинки.

Name on Belorussian: Навінкі.

Name on Latin Belorussian: Navinki.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite