Location in
Brest Region

Leninsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Myshchitsy, tansliteration from Belorussian: Myshchytsy.

Name on Russian: Мыщицы.

Name on Belorussian: Мышчыцы.

Name on Latin Belorussian: Myščycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite