Location in
Brest Region

Lyubashevsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Lyubashevo, tansliteration from Belorussian: Lyubashava.

Name on Russian: Любашево.

Name on Belorussian: Любашава.

Name on Latin Belorussian: Liubašava.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite