Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Kupyatichi, tansliteration from Belorussian: Kupyatsichy.

Name on Russian: Купятичи.

Name on Belorussian: Купяцічы.

Name on Latin Belorussian: Kupiacičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite