Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Krepochi, tansliteration from Belorussian: Krapachy.

Name on Russian: Крепочи.

Name on Belorussian: Крапачы.

Name on Latin Belorussian: Krapačy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite