Location in
Brest Region

Okhovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Koshevichi, tansliteration from Belorussian: Kashavichy.

Name on Russian: Кошевичи.

Name on Belorussian: Кашавічы.

Name on Latin Belorussian: Kašavičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite