Location in
Brest Region

Novosyolkovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Khodynichi, tansliteration from Belorussian: Khadynichy.

Name on Russian: Ходыничи.

Name on Belorussian: Хадынічы.

Name on Latin Belorussian: Chadyničy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite