Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Karchyovo, tansliteration from Belorussian: Karchova.

Name on Russian: Карчёво.

Name on Belorussian: Карчова.

Name on Latin Belorussian: Karčova.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite