Location in
Brest Region

Zherebkovichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Gulichi, tansliteration from Belorussian: Gulichy.

Name on Russian: Гуличи.

Name on Belorussian: Гулічы.

Name on Latin Belorussian: Huličy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite