Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Grechikhi, tansliteration from Belorussian: Grachykhi.

Name on Russian: Гречихи.

Name on Belorussian: Грачыхі.

Name on Latin Belorussian: Hračychi.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite