Location in
Brest Region

Zhemchuzhnensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Dubishche, tansliteration from Belorussian: Dubishcha.

Name on Russian: Дубище.

Name on Belorussian: Дубішча.

Name on Latin Belorussian: Dubišča.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite