Location in
Brest Region

Novomyshsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Drogobyl, tansliteration from Belorussian: Dragabyl.

Name on Russian: Дрогобыль.

Name on Belorussian: Драгабыль.

Name on Latin Belorussian: Drahabyĺ.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite