Location in
Brest Region

Zherebkovichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Domashi, tansliteration from Belorussian: Damashy.

Name on Russian: Домаши.

Name on Belorussian: Дамашы.

Name on Latin Belorussian: Damašy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite