Location in
Brest Region

Gorodishchensky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Boltichi, tansliteration from Belorussian: Bovtsichy.

Name on Russian: Болтичи.

Name on Belorussian: Боўцічы.

Name on Latin Belorussian: Boŭcičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite